Odwadnianie odpadów

ODWADNIANIE -odpady powstające w procesie produkcji spożywczej zawierają ogromną ilość wody która trafia wraz z odpadami do utylizacji. Jest to niezwykle kosztowne i energochłonne.Tornado odwadnia wszelkie miękkie odpady. Suchy odpad trafia do utylizacji a brudna woda do oczyszczalni ścieków.