Krew konsumpcyjna

Noże zapadkowe są przeznaczone do pobierania krwi zwierząt ubojowych. Noże TR automatycznie dodają do krwi środek przeciwkrzepliwy (antykoagulant) od pierwszego momentu wpłynięcia krwi do noża. Pozwala to osiągnąć krew najwyższej jakości, o niskim poziomie rozpadu czerwonych krwinek, zminimalizowanej krzepliwości oraz niskiej zawartości bakterii.